Despre ISO 37001 sau corupția în mediul privat

Ajută-ți compania în lupta cu corupția

Despre ISO 37001 sau corupția în mediul privat

În 2013 încă, Comitetul pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene a publicat un raport privind corupția în cadrul sectoarelor public și privat, raport ce recomanda companiilor private să efectueze regulat controale interne și să introducă mecanisme de verificare a corupției.

Încă din 2016 a fost publicat ISO 37001 prin care sunt definite standardele internaționale pentru un sistem de management anti-mită, care să ajute organizațiile să prevină, identifice și să gestioneze cazuri ce implică mita.

Deși standardul este în acest moment doar o recomandare, nu puține sunt organizațiile, companiile sau alte entități care, în preambulul unor potențiale colaborări verifică astfel de aspecte.

*

În activitatea curentă am întâlnit nenumărate cazuri de mită în mediul privat, chiar dacă fenomenul este mai puțin vizibil comparativ cu contrapartea sa ce implică administrația de stat.

Însă și mediul privat se poate confrunta cu:

  • luare de mită – faptă prevăzută în art. 308 C.P. care, direct sau indirect, pentru sine sau un terț, pretinde sau primește bani sau foloase necuvenite (sau promisiuni de foloase) pentru îndeplinirea/neîndeplinirea, urgentarea sau întârzierea unor îndatoriri de serviciu,
  • dare de mită – faptă prevăzută de art. 289 din C.P. care constă în promisiunea, oferirea, darea de bani sau alte foloase necuvenite unui funcționar privat
  • trafic de influență – faptă definită tot prin art. 308 din C.P. ce constă în solicitarea, primirea, acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase direct sau indirect, pentru sine sau un terț, săvârșită de către o persoană asupra unui funcționar privat pentru ca ultimul să îndeplinească sau nu, întârzie sau urgenteze efectuarea unor sarcini de serviciu,
  • cumpărarea de influență – faptă prevăzută de art. 308 C.P. care implică promisiunea, oferirea de bani sau alte foloase, pentru sine sau un terț, direct sau indirect, săvârșită de o persoană asupra unui funcționar privat pentru a îndeplini sau nu, întârzia sau urgenta efectuarea unor sarcini de serviciu.

Un exemplu cunoscut la noi, oferit de casa de avocatură Hotca trimite către o societatea pe acțiuni cu un departament de marketing compus din 15 salariați, sub conducerea unui manager de departament. Între atribuțiile ultimului se afla și recrutarea de personal pentru departamentul condus, context în care acesta a pretins de la potențialii angajați sume de bani (de la 500 la 1000 de euro) pentru a fi angajați.

Mai mult, același manager a solicitat și angajaților deja existenți sume de bani, sugerând că îi poate concedia, dar și să solicite partenerilor să taxeze compania cu 20% mai mult, urmând ca valoarea în plus să fie înjumătățită între respectivul partener de afaceri și toți angajații departamentului de marketing din companie.

Un alt exemplu identificat în activitatea noastre este cel al unui angajat în funcția de vânzător cu acces la baza de clienți și potențiali clienți ai departamentului de vânzări ai unei companii.

Acesta a fost contactat de o companie concurentă și, în schimbul unor sume de bani, convins să furnizeze date privind clienții, sumele contractate, oferte făcute etc, facilitând, via spionaj economic, achiziția de clienți de către compania concurentă.

Corupția în mediu privat poate conduce la afectarea concurenței libere cu efect asupra calității, prețurilor produselor etc, dar dincolo de asta, afectează negativ și imaginea unei companii și  produce pierderi financiare uneori letale funcționării acesteia.

Recomandările pentru eliminarea sau minimalizarea corupției sunt simple:

  • educația
  • transparența organizării, funcționării și deciziilor în cadrul persoanelor juridice
  • eficientizarea procedurilor, minimalizarea subiectivismului și arbitrariului acestora.

Dată fiind noutatea fenomenului și puțina sa vizibilitatea în România, am încercat să facem cunoscute aceste probleme clienților noștri și am gândit un pachet de produse care se adresează companiilor ce doresc să minimalizeze astfel de riscuri.

Pachetul KWLG anti-mită poate fi personalizat pentru nevoile concrete ale companiilor interesate, însă permite implementarea celor 3 soluții de mai sus: traininguri de conștientizare și protejare împotriva unor acțiuni circumscrise fenomenului de corupție, sprijin în transparentizarea fluxurilor și construcția de proceduri specifice.