Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI)

Ce este BI?

BI se referă la procedurile și infrastructura tehnică prin care se colectează, arhivează și analizează datele derivate de activitățile companiei.

Este un termen general, care trimite la minarea/colectarea de date, analiza acestora, stabilirea unor benchmark-uri/KPI-uri corelate performanței. Scopul este formularea unor rapoarte ce prezintă indicatorii de interes și trendurile din interiorul companiei.

Cum trebuie înțeles?

Nevoia de BI valoros derivă din nevoia de calitate decizională, imposibilă în cazul unor date incomplete sau chiar eronate. E logică unui model simplu, de tip calitate a input-ului-calitate a output-ului.

BI devine în acest model responsabil pentru calitatea input-ului prin analiza datelor curente în dinamica lor. Totodată furnizează într-un raport (dashboard), metricii importanți pe care managementul își poate baza deciziile.

Considerații speciale

Pentru a se dovedi util, BI are nevoie de acuratețe, acces la date și orizont temporal clar analizat. Este nevoie de metode adecvate pentru colectarea informațiilor, adesea, relevante, care nu sunt de obicei colectate și structurarea acestora sau scalarea llor într-un mod care permită analiza ulterioară.

În practica curentă companiile nu au majoritatea datelor structurate, ci folosesc diferite formate de colectare.

Există, desigur, software-uri specializate și furnizori recunoscuți pentru soluții de BI care permit integrarea unor astfel de formate și tipuri de date. Deși și acestea evoluează și devin tot mai sofisticate, este nevoie și de managementul just între rapiditatea cu care anumite informații să fie disponibile și complexitatea, nivelul de detaliu până la care e optim să ajungă un raport.

Capcana poate fi tendința spre exhaustivitate, însă un analist bun va filtra sursele și va identifica punctele minimale pentru a permite analiza unor procese sau situații unor arii de lucru. Prin asta se reduce semnificativ cantitatea de date și se crește viteza cu care ele ajung să fie disponibile pentru decidenți.

Instrumente

Câteva soluții de BI cuprind:

  • Spreadsheet-uri precum GDocs sau Microsoft Excel sunt instrumente primare pentru colectarea și arhivarea datelor, permițând analize primare
  • Software-uri specifice de raportare
  • Sofware
  • Data mining – unde încep să fie utilisate forme de AI pentru a colecta și organiza eficient Big Data
  • Online Analytical Processing – permite analizarea unor tipuri multiple de date din perspective de business variate

Beneficiile BI

Motivele adoptării BI sunt multiple. Sunt folosite pentru a suplini anumite funcționalități precum angajarea, conformitatea, producția sau marketing-ul. BI este o valoare fundamentală a oricărui business, e dificil de identificat un tip de afacere care să nu necesite BI.

Adoptarea BI permite analize mai rapide, mai eficiente, îmbunătățirea calității datelor, satisfacție crescută a angajaților, reducerea de costuri și creșterea profitabilității companiei, abilitatea de a fi luate decizii mai bune.

Dacă, de exemplu, manageriezi câteva fabrici de bere și datele colectate din vânzare îți indică o creștere a consumului pentru o anumită regiune, poți crește producție în respectiva zonă pentru a veni la timp în întâmpinarea cererii. Similar, poți scădea producția dacă o vreme mai răcoroasă decât de obicei conduce la scăderea consumului.

Câteva exemple

Lowe’s Corp, care operează un mare lanț de retail, este una dintre companiile care au îneles importanța BI optimizând masiv lanțul de aprovizionare, analizând produsele și identificând potențiale fraude.

Coca-Cola a avut la un moment dat probleme cu raportările zilnice privind vânzările în timp real, efectuate manual. Automatizând procesele prin implementarea unui sistem de BI, compania a reușit să salveze 260 de ore anual, iar managementul a putut, în câteva click-uri, accesa datele de interes mai rapid pentru a analiza operațiunile de livrare, bugetele și profitabilitatea.

Sursa: investopedia